Биосфера

 

        Биосферата е съвкупност от тези части на земната обвивка — атмосфера, хидросфера, литосфера и педосфера, в които има живи организми, намира се под тяхно въздействие и в нея се отлагат продуктите от жизнената им дейност. Терминът"биосфера" е предложен от австрийския учен Едуард Зюс в 1875 г. През 1926 г. руският академик В. И. Вернадски създава учението за биосферата, като сфера, където съвкупната дейност на живите организми и човека се появява като много важен фактор с планетарно значение. Биосферата постоянно еволюира от началото на процесите на биогенезата, от поне 3.5 млр. г.

alt

 

 

 

alt

 

 

 

 

Условия за ползване За нас Подкрепете ни! Карта на сайта Приятели За реклама Контакт с нас Каузи