Нигерия

 

Географско положение

Странaта е разположена на Гвинейския залив. Има площ 923,8 хил. км2. Граничи ( в км) с Камерун – 1720, Чад – 140, Нигер- 1530 и Бенин – 750. Брегова линия ( в км) с Атлантическия океан- 825. Тясната ивица от крайбрежието е заето от Хълмиста равнина. На север надморксата височина постепенно се повишава и равнината преминава в ступаловидни плата(Йоруба, Уди, Джос и др.), с височина 1735м (платото Джос). На северозапад е равнината Сокото, а на североизток- равнината Борну. На югоизток е разположен планинския Масив Димланд, с най-висок връх Фогел ( 2042м). 

Климат

Климатът в голяма част от страната е екваториално-мусонен. Във вътрешните  райони средната температура на най-топлите месеци(април-май) е от 23 до 33 С, а на най-хладните( декември-януари) е от 20-26 С. Валежите са 1200мм в делтата на Нигер, в източните части на крайбрежието- до 4000мм, а в крайния север и североизток- 500мм. Тук в голяма част от годината духа топлия вятър – харматан. Главна е Нигер с притока си Бенус. В южните части преобладават вечнозелените и сухи тропични гори(около 1/3 от територията на страната), на север- различни видове савани(влажна, паркова, полупустинна и др.). Най-висок връх на Нигерия е Чапал Уади( 2419м). От природните ресурси разполага с залежи на нефт( 36,2млр.барела)- 10-та в света, природен газ(5,2трил.м3)-8-ма в света, желяза руда, цинк, уран, мед и др. Обработваемата земя е 33%.

Население

Населението на Нигерия възлиза на 170 123 740 души (юли 2012). Средната гъстота е 165д/км2. Раждаемостта е 39.23‰, смъртността – 13,48‰. Естествен прираст- 25,53%. Детска смъртност 74,36‰. Възрастова структура: до 14г.- 40.9%, 15-64г.- 55,9%, над 65г.- 3,1%. Средната възраст на населението е 17,9години. Очакваната продължителност на живот е 52,05 години. Тотален коефициент на фертилност 5,38деца/жена. Болни от СПИН 3,3млн. души. (2-ра в света), а смъртните случаи от СПИН са 220 хил. д. годишно (2-ра в света).
Етнически състав е много пъртър( над 250 етноса)- 29%- Хуса и Фулани, 21%- Йоруба, 18%- ИБО, 10%- Лайав, 3,5%-ибиБио, 2,5-Тив, 16%-други народи.
Конфесионален състав: 50%- мюсюлмани, 40%-християни, 10%- местни религий.
Неграмотността е 22%.
Градско населене е 48%.
Столицата на страната е Абуджа(180хил.д., с аглом. 700хил.души). По- големи градове са Лагос- 9млн.д., аглом. 11,2млн.д.)- (бившата столица), Кано(3,8млн.д., с аглом. 4млн.д.), Ибадан (3,8млн.д., с аглом. 4,6млн.д.), Кадуна(1,7млн.д.), Порт Харкорт(1,2млн.д.), Майдугури (1,2млн.д.), Бенин (1млн. 150хил.д.) и др. В Нигерия има 27 града с население над 300 хил.души.
Административно деление: 37 щата и федерална столична територия Абуджа.

Държавно устройство

-федеративна република. Глава на държавата- президент, назначен от Временния управляващ съвет на 9 юни 1998г. Той възглавява този съвет и федералния изпълнителен съвет( Правителство).
 - национален флаг
Национален празник 1 окт. 1960год. Парична единица Найра= 100 кобо.

Стопанство

Нигерия е аграрна страна с голям промишлен потенциал. Основни селскостопански култури- просо, сорго, царевица, маниока, бобови, захарна тръстика, ориз и др. Главни експортни култури са маслена палма(1-во място в света), какао (2-ро място), каучук (7 място).
Животновъдство има екстензивен характер. Едър рогат добитък, овце, кози. Страната е и производител на дървесина. Нигерия има значителни запаси на нефт, природен газ, въглища, манган, боксити и др., които изнася. Основа на икономиката е добивът на суров нефт (2,1млн. барела/ден – 1ва в Африка и 17-та в света). Други промишлени отрасли: текстилна, металургична, автомобили, трактори, велосипеди, химическа циментова и др. БНП на Нигерия е 357,2 млр долара, а БВП на човек- 2400долара.
БВП по сектори: 
-земеделие- 33%
-промишленост- 34%
- услуги- 33%. 
Трудовите ресурси са 47,3 млн.души. 
Заетост по сектори:
-земеделие-70%
-промишленост- 10%
-услуги- 20%
Реален темп на растеж(5%).Безработица – 4,9%. Население под прага на бедността – 70%.
Петролът представлява 95% от износа на страната.
Основни търговски партньори са: САЩ(42%), Бразилия, Индия, Франция, Китай, ЕС, Корея. 
Нигерия  разполага с 56 летища, 3 хеликоптерни площадки, 2565 км- газопроводи, 3424км – нефтопроводи, 193хил.км- пътища(28,9хил. км – са асфалтирани). Водни пътища- 8600 км. Има 8 големи пристанища- Лагос, Порт  Харкорт и др.Туризмът е слабо развит, посещава се от 813хил. туристи годишно.