Колумбия

 

Автор: Росен Илиев

Географско положение, граници и големина

   Колумбия се намира в северозападната част на Южна Америка. Общата площ на страната възлиза на  1 138 910 кв. км, от които суша- 1 038 700 кв. км и вода- 100 210 кв. км. Сухоземните граници на Колумбия възлизат на 6 309 км, като страната граничи с Бразилия (1 644 км), Еквадор (590 км), Панама (225 км), Перу (1 800 км) и Венецуела (2 050 км). Бреговата линия възлиза на 3 208 км, като страната граничи с Карибско море  (1 760 км) на север и с Тихия океан (1 448 км) на запад.
Страната е разделена на четири морфографски региона:
1. Централните високопланински части, които включват планинските вериги на Кордилера Оксидентал, Кордилера Сентрал и Кордилера Ориентал, както и масивното плато Савана де Богота.
2. Атлантическите низини, които се състоят от равнините на север от планините, като се свързват с тях чрез долините на реките Каукa и Магдалена и изолираната планинска система на Сиера Невада де Санта Марта, в която е разположен най-високия връх в страната- Пико Кристобал Колон (5 775 м), както и чрез полуаридния полуостров Гухайра .
3. Тихоокеанските низини, които включват низинната област на Серания де Баудо, както и джунгли и блата.
4. Източна Колумбия, разположена на изток от Андите, включва ляносите (равнини) на север и селвасите (джунгли) на юг.

Полезни изкопаеми

Колумбия притежава залежи на нефт, природен газ, въглища,  желязна руда, никел, злато, мед и изумруди.

Климат 

   Колумбия има екваториален и субекваториален климат по крайбрежието и низините и умерен климат във високопланинските плата. В зависимост от височината страната може да бъде разделена на три климатични зони:
1. Под 915 м- гореща зона и заема 90% от територията. Средната температура варира от 23.8°С  до 26.6°С.
2. Между 915 м и 1 980 м- умерен пояс заемащ 8% от територията. Средната температура варира от 18.3°С  до 23.9°С.
3. Над 1 980 м- хладна зона включваща платата и терасите на Колумбийските Анди. Средната температура е в границите 12.7°С  до 17°С.
По отношение на овлажнението са налице два основни сезона:
1. Влажен сезон- от март до май и от септември до ноември.
2. Сух сезон- от декември до февруари и от юни до август, с изключение на северните равнини където има само един дълъг дъждовен сезон- от май до октомври.
Средната температура в Богота варира от 10-18°С през юли до 9-20°С през февруари.
   Тихоокеанското крайбрежие на Колумбия има едни от най-високите нива на валеж в света, като на югоизток често надхвърля 5 000 мм на година. Със своите над 1 100 мм/ годишно Тутунендо е „най-валежният” град в света. От друга страна в някои части на полуостров Гуахира валежите рядко надвишават 750 мм/годишно. Валежните стойности в останалата част на страната се движат между тези две крайности.
 

Води

   Колумбия е една от най-богатите на водни ресурси страни в света. Главните реки в страната са Магдалена (1 528 км), Каукa (965 км), Гуавиаре (1 497 км) и Какета (2 816 км). Реките в страната се оттичат в три направления: към Тихия океан, към Карибско море и чрез басейна на р. Амазонка към Атлантическия океан. 
 

Биоразнообразие

   Колумбия е на второ място по биоразнообразие в света (след Бразилия). Тук има 40 000- 45 000 вида цветни растения, което се равнява на 10 или 20% от световните видове и над 1 500 вида птици (първо място в света). Също така в страната се срещат около 2000 вида морски риби и 1 435 вида сладководни риби. Колумбия е страната с най-много ендемични видове пеперуди- 3 272 вида и с повече от 250 000 разновидности на бръмбари. В страната се срещат 15% от всички видове земноводни, 30% от костенурките и 25% от видовете крокодили. Има 34 вида примати, 270 вида змии и според някои оценки около 300 000 вида безгръбначни животни. В Колумбия има 32 наземни биома и 314 вида екосистеми

Население

   В началото на 2013 година населението на Колумбия възлиза на 45 745 783 души. Средната гъстота на населението е около 40 д/кв. км. Възрастовата структура е както следва: 0-14 години: 25.8% (мъже 6 032 725/жени 5 755 437), 15-24 години: 18.2% (мъже 4 241 621/жени 4 101 552), 25-54 години: 41.5% (мъже 9 376 745/жени 9 597 744), 55-64 години: 8% (мъже 1 705 451/жени 1 962 606),  над 65 години: 6.5% (мъже 1 242 980/жени  1 728 922) (2013). Средната възраст на населението е 28.3 години, като за мъжете тя възлиза на 27.3 години, а за жените 29.2 години (2012). Раждаемостта има стойност от 17.23‰, смъртността от 5.29‰, а естественият прираст от 11.94‰. На една жена се падат 2.1 деца. Очакваната продължителност на живот е 74.79 години, за мъжете- 71.55 години и жените- 78.23 години (2012).  Етническата структура на населението е следната: 58% метиси, 20% бели (предимно потомците на испанските конкистадори), 14% мулати, 4% негри, 3% замбо (кръстоска между негри и индианци) и 1% индианци. В религиозно отношение 90% от колумбийците са католически християни, а 10% изповядват ислям, юдаизъм, будизъм, индуизъм и местни индиански религии. Официалният език в страната е испанския. Грамотни са 90.4% от колумбийците. Болните от СПИН възлизат на 160 000 души (2009). 
 

Държавно устройство и административно деление

                            
                                                                                                                                           
                               Национален флаг                                                                                     Герб
   Съгласно приетата през 1991 година конституция Колумбия е президентска република. В съответствие с принципа за разделение на властите, правителството е разделено на три части: изпълнителна власт, законодателна власт и съдебна власт.
   Като глава на изпълнителната власт, президентът на Колумбия едновременно изпълнява функцията на държавен глава и ръководител на правителството, следван от вицепрезидента и министър-председателя. Президентът се избира чрез преки избори за срок от четири години, като има право на само два последователни мандата. На провинциално ниво изпълнителната власт е представена от губернаторите на департаментите, общинските кметове и местните администратори на по-малките административни подразделения, такива като корегидорес или корегимиентос.
   Законодателната власт на национално ниво е представена от Конгреса, двукамарна институция, състояща се от 166-местна Камара на представителите и на 102-местен Сенат. Сенатът се избира на национално ниво, а Камарата на представителите от всеки регион и малцинствените групи. Членовете на двете камари се избират за срок от четири години. На провинциално ниво, законодателната власт е представена от универсалните департаменти и общинските съвети. Всички регионални избори се провеждат една година и пет месеца след президентските избори.
Девизът на страната е: "Libertad y Orden"- „Свобода и ред”.
В административно отношение страната е разделена на  32 департамента и 1 столичен окръг:  
Амасонас,
Араука,
Атлантико,
Богота*,
Боливар,
Бояка,
Калдас,
Касанаре,
Каука,
Сесар,
Чоко,
Кордоба,
Кундинамарка,
Гуаиния,
Гуавиаре,
Уила,
Ла Гуахира,
Магдалена,
Мета,
Нарино,
Путумайо,
Киндио,
Рисаралда,
Сан Андрес и Провиденсия,  
Сантандер,
Сукре,
Толима,
Ваупес,
Вичада,
Антиокия,
Какета,
Северен Сантандер,
Вале дел Каука.
   Колумбия получава своята независимост от Испания на 20 юли 1810 година. Столица на страната е град Богота (7.5 млн. д.). Други по-големи градове са Меделин (3.7 млн. души), Кали (3.2 млн. д.), Баранкийя (2.1 млн. д.) и др. Паричната единица на Колумбия е песото.

Икономика

   Независимо от трудностите, породени от сериозните вътрешни въоръжени конфликти, пазарната икономика на Колумбия расте непрекъснато през втората половина на ХХ век, с брутен вътрешен продукт (БВП) при средна скорост от над 4% годишно между 1970 и 1998 година. Страната претърпя рецесия през 1999 година, като възстановяването от рецесията е дълго и болезнено. Въпреки това, през последните години растежът е впечатляващ, достигайки 8,2% през 2007 година, един от най-високите темпове на растеж в Латинска Америка. Междувременно колумбийската фондова борса нараства от 1 000 пункта при създаването си през юли 2001 година до над 7 300 пункта през ноември 2008 година. 
   Според Международния валутен фонд, БВП-то на Колумбия за 2012 година възлиза на $ 500,0 милиарда (28-ма в света и 3-та в Южна Америка). БВП-то на глава от населението е 10 742 $, което поставя Колумбия на 81-во място в света. На практика обаче то е сравнително неравномерно разпределено сред населението.
   Трудовите ресурси на страната възлизат на 23 800 000 души (2012). Работната сила е заета както следва: 68% услуги, 18% селско стопанство и 13% индустрия (2011). Безработицата е 10.3% (2012). Населението под прага на бедността съставлява 34.1% от общото население (2011)
   Колумбия е богата на природни ресурси, като по-голямата част от износът й включва нефт, въглища, кафе и други селскостопански продукти, злато, текстил, индустриални химикали, пластмаси и феросплави. Колумбия е също позната и като водещ световен източник на смарагди. Общата стойност на износа възлиза на $59.96 млрд. (2012), а на вноса $55.49 млрд. (2012).
    Основни търговски партньори са САЩ, ЕС, Венецуела, Бразилия и Китай. 
   Годишно страната се посещава от 1.3 милиона туристи (2007).

Транспорт и комуникации

   Република Колумбия притежава 141 374 км пътища (2010),  24 725 км водни пътища (2012), 874 км ж.п. линии (2008), 862 летища (2012), 2 площадки за хеликоптери (2012), 4 801 км газопроводи, 6 334 км нефтопроводи и 3 309 км тръбопроводи за рафинирани продукти (2010), както и 12 пристанища (2010).
    В Колумбия има  в употреба 7.1 милиона телефонни линии (2011) и 46.2 милиона мобилни телефона (2011). В страната 22.538 милиона души (2009) ползват интернет.